Sağlıkta Zeki Karar Destek Sistemleri: Günümüz ve Gelecek

Sağlıkta Yapay Zeka karar destek sistemlerine yönelik olarak kaleme almış olduğumuz bildiri çalışması:

Sağlıkta Zeki Karar Destek Sistemleri: Günümüz ve Gelecek

Özet: Yapay Zeka teknolojisi, ortaya koyduğu başarılı çözümler sayesinde hayatın her alanında aktif biçimde kullanılmaktadır. Yapay Zeka özellikle insanoğlunun zaman, hafıza ve tutarlık konusunda kısıtlı kaldığı problemlerdeki performansı nedeniyle günümüzün ve geleceğin bilim alanı olarak kabul edilmektedir. Yapay Zeka altyapısı ile üretilen araçlar genel olarak zeki sistem olarak adlandırılmaktadır. Bu noktada zeki sistemlerin en önemli avantajlarından biri de karar desteği olarak kullanılabilmeleridir. Nihai karar vermenin zaman aldığı ya da zor olduğu aşamalarda zeki karar destek sistemlerinin kullanımı etkinlik ve verimlilik kazancı sağlamaktadır. Zeki karar destek sistemleri, karar süreçlerinin olduğu birçok farklı faaliyet alanı için geliştirilebiliyor olsa da bunlardan en kritik olanı sağlık alanı olarak değerlendirilmektedir. Bu çalışmada, sağlıkta zeki karar destek sistemlerinin günümüz ölçeğindeki durumu değerlendirilmiş, ayrıca yakın ve uzak geleceğe dair çeşitli projeksiyonlar sunulmak suretiyle, Yapay Zeka-insan odaklı tartışmalara yer verilmiştir.

Daha fazlası için tam metni okuyabilirsiniz:

Tam Metin link 1

Lojistik için Zeki Optimizasyon

Lojistik uygulamalarında zeki optimizasyon çözümleri için kaleme almış olduğumuz bildiri çalışması:

Intelligent Optimization for Logistics

Abstract: Optimization has been a remarkable problem solution approach for especially real-world based cases. Since first use of classical optimization techniques, many different fields in the modern life have benefited from them. But after a while, more advanced optimization problems required use of more effective techniques. At this point, Computer Science took an important role on providing software related techniques to improve the associated literature. Today, Artificial Intelligence based intelligent optimization techniques are widely used within optimization problems. Objective of this paper is to provide a brief look at to the use of intelligent optimization in Logistics field. It is clearly known that Logistics operations and managerial aspects of this field often deal with optimization based problems. So, it is thought that use of alternative, recent optimization techniques may give a light to further optimization problem solutions for the Logistics field. In this context, the authors believe that this paper will be an interesting reference for the literature of both Computer Science and Logistics.

Daha fazlası için tam metni okuyabilirsiniz:

Tam Metin link 1

Tam Metin link 2