SAĞLIK TURİZMİ KAPSAMINDA MEDİKAL TURİZM İŞLETMELERİNİN SATIŞ PAZARLAMA FAALİYETLERİ

Özet: Bu çalışmada Kuşadası ilçesinde sağlık turizmi yetki belgesine sahip, dental turizm hizmetleri sunan altı diş kliniği ile görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Görüşmelerde kliniklerin genel bilgileri, tedavi türleri, hasta potansiyelleri, pazarlama çözümleri, reklam ve sosyal medya stratejileri konusunda bilgiler alınmıştır. Ayrıca kliniklerin sağlık turizminin geliştirilebilmesi için neler yapılması gerektiğiyle ilgili önerileri de toplanmıştır. Yapılan görüşmeler bağlamında uygulanan içerik analizi neticesinde çok çeşitli sonuçlara ulaşılmıştır. Buna göre, kliniklerin kaliteli hizmet sunma motivasyonlarının yüksek olduğu, dental turizminde tıbbi ve estetik uygulamaların yanısıra dijital laboratuvar kullanımının da yaygınlaştığı anlaşılmış, hasta potansiyellerinin çoğunlukla İngiltere’yi kapsadığı, yine Orta Avrupa‘ya da açılma hedeflerinin söz konusu olduğu dikkat çekmiştir. Satış pazarlama ekseninde dikkate alındığında ise kliniklerin güncel bilgi ve iletişim teknolojilerine olan adaptasyonlarının yüksek seviyede olduğu tespit edilmiş, genel olarak faaliyetlerin sosyal medya başta olmak üzere çeşitli dijital araçlar yardımıyla desteklendiği sonucuna ulaşılmıştır. Görüşmeler neticesinde ortaya çıkan önemli sonuçlardan biri de, kliniklerin satış pazarlama süreçlerinde dijital araçlar üzerinden gerçekleştirdikleri tanıtım uygulamalarında esnekliğe daha fazla ihtiyaç duydukları, geleceğin bu yönde politikalar ve desteklerle şekillendirilmesi gerektiği yönündeki ortak görüşlerdir.

Daha fazlası için tam metni okuyabilirsiniz:

Tam Metin link 1

SAĞLIK TURİZMİNDE DİJİTAL DÖNÜŞÜM GÜNCEL EĞİLİMLER: KURAMSAL BİR ÇALIŞMA

Sağlık turizminde dijital dönüşümü incelediğimiz bildiri çalışmamız:

SAĞLIK TURİZMİNDE DİJİTAL DÖNÜŞÜM GÜNCEL EĞİLİMLER: KURAMSAL BİR ÇALIŞMA

Özet: Sağlık turizmi özellikle günümüzde ülkeler arası seyahatin daha mümkün hale gelmesiyle birlikte önemini artıran bir kavram haline gelmiştir. Sağlık hizmetlerine olan ihtiyacın farklı destinasyonlarda giderilebilmesi ve bu ihtiyaçlarla birlikte turizm yaklaşımlarının harmanlanması, sağlık turizmini geleceği oldukça parlak bir araştırma alanı olmasını sağlamaktadır. Ayrıca insanların teknolojik araçlarla bilgiye erişim ve seyahat konusunda daha çok imkânlara sahip olması, gözleri dijital dönüşümün sağlık turizmi içerisindeki etkisine çevirmektedir. Dijital dönüşüm hayatın her alanını şekillendirmekte ve bunlar arasında sağlık turizmi de yer almaktadır. Bu çalışmanın amacı sağlık turizminde dijital dönüşüm kavramını irdelemek, bu doğrultuda güncel eğilimleri ele alarak aynı zamanda geleceğe yönelik fikirler de ortaya koymaktır. Çalışmada yakın zaman ölçeğinde dijital dönüşümde anahtar rol oynayan konu başlıkları ele alınmış, yine gelecek süreçlerde farklı çalışmalara yol göstermesi adına çeşitli öngörüler açıklanmıştır.

Daha fazlası için tam metni okuyabilirsiniz:

Tam Metin link 1

Sağlıkta Zeki Karar Destek Sistemleri: Günümüz ve Gelecek

Sağlıkta Yapay Zeka karar destek sistemlerine yönelik olarak kaleme almış olduğumuz bildiri çalışması:

Sağlıkta Zeki Karar Destek Sistemleri: Günümüz ve Gelecek

Özet: Yapay Zeka teknolojisi, ortaya koyduğu başarılı çözümler sayesinde hayatın her alanında aktif biçimde kullanılmaktadır. Yapay Zeka özellikle insanoğlunun zaman, hafıza ve tutarlık konusunda kısıtlı kaldığı problemlerdeki performansı nedeniyle günümüzün ve geleceğin bilim alanı olarak kabul edilmektedir. Yapay Zeka altyapısı ile üretilen araçlar genel olarak zeki sistem olarak adlandırılmaktadır. Bu noktada zeki sistemlerin en önemli avantajlarından biri de karar desteği olarak kullanılabilmeleridir. Nihai karar vermenin zaman aldığı ya da zor olduğu aşamalarda zeki karar destek sistemlerinin kullanımı etkinlik ve verimlilik kazancı sağlamaktadır. Zeki karar destek sistemleri, karar süreçlerinin olduğu birçok farklı faaliyet alanı için geliştirilebiliyor olsa da bunlardan en kritik olanı sağlık alanı olarak değerlendirilmektedir. Bu çalışmada, sağlıkta zeki karar destek sistemlerinin günümüz ölçeğindeki durumu değerlendirilmiş, ayrıca yakın ve uzak geleceğe dair çeşitli projeksiyonlar sunulmak suretiyle, Yapay Zeka-insan odaklı tartışmalara yer verilmiştir.

Daha fazlası için tam metni okuyabilirsiniz:

Tam Metin link 1