SAĞLIK TURİZMİNDE ENGELLİ DOSTU MOBİL HİZMETLER VE ETKİN İLETİŞİM

Sağlık turizmi kapsamında engelli dostu mobil hizmetler ve etkin iletişime değinen bildiri çalışmamız:

SAĞLIK TURİZMİNDE ENGELLİ DOSTU MOBİL HİZMETLER VE ETKİN İLETİŞİM

Özet: Sağlığı koruma, iyileştirme, tedavi gibi amaçlara yönelik seyahatler olarak değerlendirilen sağlık turizmini gerek teorisyenler gerek uygulamacılar açısından, ilginin hızla arttığı bir alan olarak değerlendirebilmek mümkündür. Sağlık turizmi özellikle son yıllarda yıldızı parlayan bir alan gibi algılanansa da faaliyetleri açısından değerlendirildiğinde geçmişinin eski Yunan imparatorluğu dönemine kadar dayandığını söyleyebilmek mümkündür. Günümüzde turizm, ekonomi ve kültürel etkileşim içerisinde farklı katma değer oluşturma potansiyelleri sağlık turizmi çalışmaların önemini günden güne artırmaktadır. Yaşadığımız dönem itibarıyla teknolojik gelişmeler ve küresel etkileşimler sağlık turizminde dönüşümlere sebep olmaktadır. Özellikle dijital dönüşüm, her alanda olduğu gibi sağlık turizmi alanında da değişimlerin yaşanmasına öncülük etmektedir. Mobil hizmetler ve mobil uygulamaların sağlık turizmi faaliyetlerinin hedef kitlelere ulaştırılması sürecinde kullanıldığı görülmektedir. Sağlık turizminin sağlık hizmetlerine ihtiyaç duyan herkes için gerekli olduğu gerçeğinden yola çıkıldığında, oldukça önemli bir kitlenin de engelli bireyler olduğu açıkça ortadadır. Engelli bireyleri turizm sektöründe olduğu gibi sağlık turizmi faaliyetleri içinde önemli bir niş pazar ve hedef kitle olarak kabul etmek gerekmektedir. Söz konusu hedef kitle ile sağlıklı bir iletişim sürecinin sağlanması ve sürdürülmesi gerekmektedir. Bu gereklilik engelli bireylerin sağlık turizmi hizmetlerine ulaşımını ve kullanımını kolaylaştıracaktır. Ayrıca iletişimin doğası gereği elde edilecek geribildirimler sorun ve aksaklıkların tespit edilip, çözümlenmesinin de yolunu açacaktır. Bu çalışmada engelli bireylere ya da sağlık-turizm alanlarına yönelik mobil hizmetler etkin iletişim bağlamında ele alınmıştır. Ayrıca konu kapsamı sağlık turizmi boyutunda değerlendirilerek geleceğe yönelik yorumlarda bulunulmuştur.

Daha fazlası için tam metni okuyabilirsiniz:

Tam Metin link 1

Sağlıkta Zeki Karar Destek Sistemleri: Günümüz ve Gelecek

Sağlıkta Yapay Zeka karar destek sistemlerine yönelik olarak kaleme almış olduğumuz bildiri çalışması:

Sağlıkta Zeki Karar Destek Sistemleri: Günümüz ve Gelecek

Özet: Yapay Zeka teknolojisi, ortaya koyduğu başarılı çözümler sayesinde hayatın her alanında aktif biçimde kullanılmaktadır. Yapay Zeka özellikle insanoğlunun zaman, hafıza ve tutarlık konusunda kısıtlı kaldığı problemlerdeki performansı nedeniyle günümüzün ve geleceğin bilim alanı olarak kabul edilmektedir. Yapay Zeka altyapısı ile üretilen araçlar genel olarak zeki sistem olarak adlandırılmaktadır. Bu noktada zeki sistemlerin en önemli avantajlarından biri de karar desteği olarak kullanılabilmeleridir. Nihai karar vermenin zaman aldığı ya da zor olduğu aşamalarda zeki karar destek sistemlerinin kullanımı etkinlik ve verimlilik kazancı sağlamaktadır. Zeki karar destek sistemleri, karar süreçlerinin olduğu birçok farklı faaliyet alanı için geliştirilebiliyor olsa da bunlardan en kritik olanı sağlık alanı olarak değerlendirilmektedir. Bu çalışmada, sağlıkta zeki karar destek sistemlerinin günümüz ölçeğindeki durumu değerlendirilmiş, ayrıca yakın ve uzak geleceğe dair çeşitli projeksiyonlar sunulmak suretiyle, Yapay Zeka-insan odaklı tartışmalara yer verilmiştir.

Daha fazlası için tam metni okuyabilirsiniz:

Tam Metin link 1