SAĞLIK TURİZMİNDE DENEYİMSEL PAZARLAMA İÇİN GERÇEKLİK UYGULAMALARININ POTANSİYELİ

Sağlık turizmi kapsamında Deneyimsel Pazarlama ve Gerçeklik Uygulamaları kapsamını inceleyen bildiri çalışmamız:

Özet: Sağlık turizmi, sağlık hizmetlerini sunma noktasında ülkelerarası sınırların ortadan kaldırıldığı bir faaliyet alanı olarak dikkat çekmektedir. Sağlık turizmine ilişkin araştırmalar ve hem akademik hem de iş dünyası yönündeki uygulamalar bu faaliyet alanının önemini giderek artıracağını, sağlık turizminin hızlı bir ilerleyiş içerisinde olacağını göstermektedir. Sağlık turizminin söz konusu ilerleyişi hiç kuşkusuz ki gelişen teknolojinin de etkisi altındadır. Başka bir ülkede alacakları sağlık hizmetleri konusunda bilgi sahibi olmak isteyen sağlık turistleri, etkileşimi yüksek bilgilendirme platformlarına, yüksek teknoloji kullanan gösterimlere ve etkin iletişim mekanizmalarına ihtiyaç duymaktadır. Madalyonun diğer yüzündeki hizmet sağlayıcı sağlık turizmi şirketleri de başka ülkelerdeki hedef kitleler için gerekli bilgilendirmeyi oluşturmak ve pazarlama faaliyetlerini yürütmek için etkili araçlar
kullanmak istemektedir. Benzer şekilde sağlık turizmi faaliyetlerinin kalbindeki sağlık çalışanları da müdahalelerini en çok ihtiyaç içerisindeki sağlık turistlerine yönlendirmeyi tercih etmektedir. Bu durum, sağlık turistleri, şirketler ve sağlık çalışanlarının küresel çapta en iyi şekilde eşleştirilmesi yolunda bilişim teknolojilerinine ne kadar önemli olduğunu göstermektedir. Özellikle internet ve ilgili iletişimetkileşim platformları sayesinde dijital dünyada etkileşen bireylerin ürettiği veriler, bilişim teknolojileri ile otomatik analiz süreçlerine aktarılabilmektedir. Ayrıca bilgisayar tabanlı teknolojilerdeki görselleştirme ve iletişim çözümleri de bireyler arası etkileşimi yükseltebilmektedir. Bireyler arası etkileşimin artırılması sadece bilgilendirme yönünde değil, aynı zamanda pazarlama yönünde de olanakları artırabilmektedir. Bu çalışma, verilerin otomatik analiz süreçlerine de katkı sağlayan, ancak daha çok bireylerin etkileşim seviyesini artırma yönüyle bilinen gerçeklik uygulamalarını sağlık turizminde deneyimsel pazarlama çerçevesinde incelemektedir. Bilindiği üzere sanal gerçeklik ve artırılmış gerçeklik gibi farklı biçimlerle ortaya çıkan gerçeklik uygulamaları, bireylerin uzaktaki lokasyonlara ve başka bireylere etkileşimli bir biçimde ulaşabilmesini mümkün kılmaktadır. Durum bu açıdan değerlendirildiğinde, sağlık turistlerinin gerçeklik platformlarını kullanmak suretiyle seyahat edebilecekleri ülkeler hakkında bilgi sahibi olmaları oldukça etkili bir çözüm olacaktır. Hatta aynı sağlık turistlerinin sanal ortamlarda gezinerek alacakları hizmetler ve tecrübe edecekleri turizm süreçleri konusunda ön izleme yapabilmeleri, etkili sağlık turizmi çözümlerinin ve geleceğin şekillenmesi açısından kritik bir rol üstlenecektir. Sağlık turistlerinin sanal dünyada gerçekleştireceği etkileşimler neticede iş süreçleri açısından deneyimsel pazarlama stratejisine de bağlanmaktadır. Söz konusu çalışma gerçeklik uygulamaları, sağlık turizmi ve deneyimsel pazarlama bileşenlerini dikkate alarak öncelikli olarak kavramsal bir bilgilendirme ortaya koymuş, ardından mevcut çalışmaların değerlendirmesini yaparak sağlık turizminde geleceğin gerçeklik ve deneyimsel pazarlama ile nasıl şekillenebileceği konusunda görüşler türetmiştir.

Daha fazlası için tam metni okuyabilirsiniz:

Tam Metin link 1